1960 m. Klaipėdos šachmatų čempionatas

Čempionate dalyvavo 12 žaidėjų.

Penkių geriausiai pasirodžiusių šachmatininkų rezultatai:

1. M. Kozlovas - 8½ taško iš 11 galimų.

2  A. Svidras  - 8 taškai

3. B. Rumiancevas – 8 taškai.  

4. R. Barstatis – 6½ taško

5. Š. Maškevičius  - 5½ taško

Pastaba. Ilgą laika nepavyko aptikti spausdintų laikraštinių duomenų apie 1960 m. Klaipėdos šachmatų čempionatą. Tačiau paskutiniu metu tarp  užsimetusių “popierių” pavyko pastebėti nežinomo autoriaus, gal būt M. Kozlovo, nes rašytas 1990 m. sausio 17 iš Ščekino (yra ir parašas), ant mokyklinio sąsiuvinio lapų, rašytą rusų kalba rankraštį (tiksliau siųstą laišką), kuriame autorius pateikia duomenų apie jam žinomus šachmatų čempionatus, ar kitas varžybas, pradedant nuo 1946 m. iki 1968 m. Kaip žinoma, M. Kozlovas 1968 m. pabaigoj išvyko iš Klaipėdos. Įdomu, kad rankraštyje jis aprašo ir Vlniaus čempionatus pradedant 1946 m. 1948 m.  (tuo metu M. Kozlovas studijavo mediciną Vilniaus universitete). Be to jis aprašo ir kokias vietas jis pats užėmė Vilniaus  (1947 ir 1948 m.) ir  universiteto (1946, 1947 M.) čempionatuose. Sutikrinus rankraštyje esančius kitų Klaipėdos čempionatų duomenis daugumoje atvejų sutampa. Yra tik nežymių nukrypimų gal būt dėl lentelės neturėjimo. Tad darau prielaidą, kad didelė tikimybė. kad ir jo pateikti duomenys apie 1960 m. Klaipėdos šachmatų čempionatą gali būti patikimi.

K. Andriejūnas

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas