Finalininkai

 Čia pateiktas sąrašas šachmatininkų, kurie nuo 1947m. iki 2019 metų  dalyvavo Klaipėdos miesto čempionatų finaliniuose turnyruose. Tai šachmatininkai, kurie pagal tų metų čempionato pravedimo nuostatus, per atrankos turnyrus, ar atitikę pagal kvalifikaciją, ar pagal kvotas (pav. praėjusių metų prizinkai) buvo patekę į Klaipėdos miesto finalinį turnyrą. Viso saraše yra 192 pavardės.

     Gal būt ne visos, nes neturime pilnų duomenų apie dalyvius, 1947 m. 1980 m., 1981 m. 1987 m., 1989 m. Iš minėtų metų, kai kur turime prizininkų pavardes (ir tai ne visas, pav. : 1947, 1950-1953 m.m.). Todėl galima manyti, kad saraše gali būti apie 10 neįtrauktų į sąrašą šachmatininkų. Dėl tos pačios priežasties, gali būti, kad kai kurie šachmatininkai daugiau kartų dalyvavo Klaipėdos finale, nei nurodyta sąraše. Deja tokia tikrovė - prabėgo daug laiko ir sudėtinga berasti lenteles, ar kai kurių dalyvių vardus, todėl prašome ką nors žinančius, turinčius (gal tėvų, ar senelių archyvuose), turnyrų lenteles, kad ir ne pilnai užpildytas, žinančius žaidėjų vardus , ar pastebėjus klaidų, pranešti mums, tinklapio kontaktų skyriuje nurodytais adresais. Papildysim, kai turėsim duomenų.

    Sąraše žaidėjai pateikti abėcėlės tvarka, antrame stulpelyje -  atskyris, ar vardas (pagal paskutinį žaidimo laikotarpio turnyro turėtą atskirį, ar vardą) . Trečias stulpelis – kiek kartų dalyvauta finale, ketvirtas stulpelis –dalyvavimo metai ir užimta vieta. Tais metais, kai nežinoma, dėl anksčiau minėtų aplinkybių, užimta vieta – rašomas klaustukas. Ketvirtame stulpelyje taip pat galima nustatyti, kokiu laikotarpiu šachmatininkas dalyvavo, nes dalyvavimo metai išdėstyti chronologine tvarka.

  Tarp dalyvių yra  šachmatininkai, kurie Klaipėdos finale žaidė 20 ir daugiau kartų. Daugiausiai kartų yra žaidę: R. Barstatis -36 kartus, B. Rumiancev – 31 kartus, V. Vaitonis -33 kartus, S. Drozdov -33 kartus M. Jefimov -27 kartus, G. Barščiauskas - 21 kartas. Detaliau, galima pažiūrėti žemiau pateiktoje lentelėje.

Lentelė. Klaipėdos  1947-2019 m.m. šachmatų finalinių turnyrų dalyviai.

Nr.

Žaidėjai

 

Ats-

kyris

Daly

vauta

Metai

1

Abelkis D.

 

I

1

1965-13 v.

2

Andriejūnas K.

 

kM

13

1968 -7 v.;    1969 -1 v.;    1970 -5 v.;    1971 -7 v.;    1972 -5 v.;  1973 -7 v.; 1974 -4 v.; 1975 -1 v. 1976 -4 v.; 1977 -4 v.;  1978 -6 v.; 1979 -4 v.; 1980-1 v.

3

Arčakov

 

I

1

1990-14 v.

4

Armonaitis S.

 

6

2004-5 v.;  2005-8 v.; 2006-2 v. ; 2011 -3 v.; 2014-4 v.; 2015 -1 v.

5

Babrauskas D.

 

kM

6

1990 -11 v. ; 1991 -7 v. ; 1992 -3 v. ; 1993 -5 v. ; 1994 -1 v. ; 1995 -4 v.

6

Bakštys A.

 

kM

15

1948 -10 v. ; 1950 -??? v.; 1967 -4 v. ; 1968 -5 v. ; 1969 -8 v. ; 1970 -11 v. ; 1971 -13 v. ; 1974 -12 v. ; 1975 -3 v. ; 1976 -9 v. ; 1977 -6 v. ; 1978 -5 v. ; 1979 -6 v. ; 1980 -5 v. ; 1982 -7 v. 

7

Balakin

 

I

1

1970 -9 v.

8

Balčytis B.

 

1

1949 -4 v.

9

Baltiejus

 

1

1948 -12 v.

10

Baltrūnas E.

 

kM

5

1985 -2 v. ; 1986 -5 v. ; 1988 -6 v. ; 1992 -9 v. ; 1994 -10 v. 

11

Baltrūnas H.

 

I

3

1948 -2; 1950 -???; 1955 -7 v.

12

Baršauskas V.

 

M

6

1963 -1 v. ; 197 1-3 v. ; 1972 -2 v. ; 1973 -4 v. ; 1974 -1 v. ; 1976 -2 v. 

13

Barščiauskas G.

 

kM

21

1972 -17 v. ; 1975 -11 v. ; 1978 -15 v. ; 1979 -12 v.; 1982 -10 v.;1983 -5 v. 1984 -10 v. ; 1985 -7 v. ; 1992 -10 v. ; 1993 -9 v. ; 1998 -11 v. ; 1999 -11 v. ; 2002 -9 v. ; 2007 -3 v. ; 2010 -5v. ; 2011 -11 v.; 2013 -10 v.; 2014 - 10v.; 2015 -11 v.; 2016 - 11 v. 2021 -?

14

Barstatis A.

 

6

1947 -1 ; 1948 -3-4 ; 1949 -2 ; 1951 -??? v.; 1952 ?? v. ; 1953 ?? v.

15

Barstatis R.

 

M

36

1951 -???; 1952 -?? v. ; 1953 ?? v. ; 1954 -???; 1955 -1; 1956 -4; 1957 -2; 1960 -4; 1961 -4; 1962 -1; 1963 -2; 1964 -1; 1965 -1; 1966 -1; 1968 -1; 1970 -1; 1971 -2; 1972 -1; 1973 -5; 1974 -3; 1975 -2; 1976 -7; 1978 -2; 1980 -3; 1982 -1; 1983 -1; 1984 -1; 1985 -1; 1986 -1; 1987 -3; 1988 -5; 1990 -1; 1991 -1; 1992 -5; 1994 -4; 1995 -5 v.

16

Bas A.

 

I

3

1962 -10 v. ; 1966 -7 v. ; 1967 -8 v. 

17

Basov

 

1

1953 -?? v.

18

Beinoraitė V.

 

1

2005 -12 v.

19

Beinoras M.

 

kM, TM

11

1998 -10 v. ; 1999 -5 v. ; 2000 -5 v. ; 2001 -4 v. ; 2002 -3 v. ; 2003 -4 v. ; 2004 -1 v. ; 2005 -5 v.  2012 -1 v. 2013 -2 v.; 2014 - 2v.

20

Beliajev D.

 

10

2000 -7 v. ; 2002 -8 v. ; 2003 -2 v. ; 2004 -4 v. ; 2005 -6 v. ; 2006 -6 v. 2012 -4; 2013 -3 v.; 2014 - 3v. 2015 - 4.

21

Beliajev L.

 

2

2004 -12 v.; 2014 - 12v.;

22

Beliajeva O.

 

4

2006 -10 v.; 2012 -12; 2013 -11 v.; 2015 -2 v.; 2016 -5 v.

23

Belokudrenko F.

 

I

3

1982 -11 v. ; 2007 -9 v. ; 2010 -12 v. 

24

Bindusov J.

 

I

6

1956 – 11 v. ; 1960 -? v.; 1964 -10 v. ;  1965 -7 v. ; 1966  -6 v. ; 1968 -14 v.

25

Bivainis K.

 

kM

1

1990 -8 v.

 

Borisovaitė

 

 

1

2020 – 12 v.

26

Bražinskas A.

 

I

3

2002 -9 v. ; 1999 -9 v. ;  2001 -8 v.

27

Budrikas J.

 

kM

4

1966 -9 v. ; 1967 -3 v. ; 1972 -12 v ;    1992 -13 v.

28

Buivydas S.

 

I

6

1998 -14 v.; 2014 - 11v.; 2015 - 7 v.; 2016 - 12 v. 2019 - 10 v. 2021 - ?

29

Bulygin G.

 

I

2

1968 -16 v.; 1972 -21 v.

30

Čepauskas A.

 

2

1954 -??? v. ; 1955 -10 v.

31

Čepauskas R.

 

kM

4

1955 -5  v. ; 1963 -10  v ; 1972- 8 v. ;  1973 -10  v.

32

Černavina K.

 

3

2010 -10 v. ;2011 -10 v.; 2016 -9 v.

33

Chmara J.

 

I

2

1983 -13 v. ; 1984 -12 v.

34

Cholin

 

1

1948 -7 v.

35

Cholmov R.

 

M

1

1951 -1* v. (be konkurso);

36

Čiornas V.

 

kM

4

1984 -5 v.; 1985 -13 v. ; 1990 -7 v. ;  1991 -13 v. 

37

Čiuprynin G.

 

I

7

1956 -5 v. ; 1957 -10 v. ; 1958 - 8 v. ;  1961 – 9 v. ; 1962 - 9 v. ; 1964 - 8 v. ;  1966 - 5 v.

38

Dimas

 

1

1948 -11 v.

39

Ditmonaitė V.

 

I

1

2003 -12 v.

40

Drozdov M.

 

kM

5

1974 -14 v. ; 1976 -10 v. ; 1977 -11 v. ; 1979 -3 v. ; 1981 -?v.

41

Drozdov S.

 

kM

33

1984 - 4 v. ; 1985 -4 v. ; 1986 -4 v. ;   1988 -1 v. ; 1990 -3 v. ; 1991 -3 v. ;   1992 -1 v. ; 1993 -3 v. ; 1994 -3 v. ;   1995 -3 v. ; 1996 -1 v. ; 1997 -3 v. ;   1998 -1 v. ; 1999 -2 v. ; 2000 -4 v. ;   2001 -1 v. ;  2002 -2 v. ; 2003 -1 v. ;    2004-2 v. ; 2005 -2 v. ;  2006-3 v. ;   2007 -1 v. ; 2010 -1 v. ; 2011 -1 v. 2012 -2; 2013 -1 v.; 2014 -1.; 2016 -1; 2017 -1 v.; 2018 -1 v.; 2019 -1 v 2020 – 1; 2021 – ?

42

Dubinskas K.

 

6

2002 -7 v. ; 2004 -8-9 v. ; 2006 -9 v. ;   2010 -3 v. 2011 -7v.; 2012 -7; 2013 -4 v.

43

Duobinis G.

 

I

1

1978 -13 v.

44

Džikia A.

 

4

2004 -11 v. ; 2006 -5 v. ; 2007 -6 v. ;   2010 -6 v.

45

Džikia G.

 

I

4

2003 -10 v. ; 2004 -3 v. ; 2005 -13 v. ;   2006 -8 v.

46

Epstein E.

 

mtm

1

1986 -(1-2) v.

47

Feigelman E.

 

I

2

1971 -11 v. ; 1972 -23 v.

 

Fiodorov A.

 

 

1

2021 -?

48

Galdikas S.

 

I

1

1979 -16 v.

49

Galuščak V.

 

3

2010 -8 v. ; 2011 -8 v.; 2015 -6

50

Gelman F.

 

kM

8

1971 -6 v. ;  1972 -7 v. ;   1973 -12 v. ;  1974 9 v. ;   1978 -11 v. ;   1980 -4 v. ;  1982 -2 v. ;  1983 -12 v.

51

Gelžinis V.

 

kM

5

1994 -2 v. ;  1996 -8 v. ;  1998 -2 v. ;  1999 -3 v. ;  2000 -2 v.

52

Genutis M.

 

kM

2

1995 -6 v. ;  1996 -10 v. ;  

53

Gidalis G.

 

1

1954 -2-3 v.

54

Gimbutas M.

 

kM

11

1989 -3 v. ;  1990 -6 v. ;  1991 -11 v. ;  1992 -4 v. ;  1993 -1 v. ;  

1994 -6 v. ;  1995 -2 v. ;  1996 -6 v. ;  1999 -4 v. ;  2005 -1 v. ;  2006 -7 v.

55

Gincas A.

 

kM

7

1990 -5 v. ;  1991 -6 v. ;  1992 -11 v. ;  2001 -11 v. ;  2002 -6 v. ;  

2003 - 7 v. ;  2004 -6-7 v.

56

Gluchačiov N.

 

kM

11

1985 -10 v. ;  1986 -6 v. ;  1990 -13 v. ;  1998 -12 v. ;  2007 -5 v. ;  2010 -11 v.; 2016 -8v.; 2017 - 9 v.; 2019 - 11v. 2020 – 8v. 2021 - ?

57

Goroškin

 

1

1954 -??? v.

58

Grilius S.

 

I

2

1963 -7 v. ;  1964 -11 v.

 

Ionin

 

 

1

2021 -11 v.

59

Iljin

 

I

2

1956 -6 v.; 1960 -? v. ;

60

Ivanov A.

 

I

1

1968 -6 v.

61

Jablokov D.

5

2016 6 v.; 2017 -4 v.; 2018 - 2v.; 2019 -2  2021 -?

62

Jankus G.

5

2017 -10v. 2018 - 9v.; 2019 - 6 v. 2020 – 10 v; 2021 -?

63

Januševičiūtė D.

 

I

1

2010 -9 v.

64

Jefimov M.

 

kM

27

1955 -6 v. ;  1956 -3 v. ;  1957 -4 v. ;  1958 -4 v. ;  1959 -4 v. ;  

1961 -3 v. ;  1962 -5 v. ;  1963 -6 v. ;  1964 -6 v. ;  1965 -4 v. ;  

1966 -4 v. ;  1967 -2 v. ;  1968 -4 v. ;  1969 -4 v. ;  1970 -2 v. ;  

1971 -1 v. ;  1972 -4 v. ;  1973 -2 v. ;  1974 -6 v. ;  1975 -10 v. ;  

1976 -8 v. ;  1977 -3 v. ;  1978 -3 v. ;  1979 -2 v. ;  1980 -7 ?

1981 -3 v. ;  1984 -6 v.

65

Jegorov S.

 

2

1948 -3-4 v. ;  1949 -1 v.

66

Jocys D.

 

kM

8

1975 -14 v. ;  1978 -9 v. ;  2005 -3 v. ;  2006 -4 v. ;  2010 -2 v. 2011 -2 v. 2012 -3 v.; 2013 -5 v.

67

Jonuševičius A.

 

4

2001 -5 v. ;  2002 -12 v. 2011 -6 v. 2013 -7 v.

68

Jurkinas I.

 

I

1

2001 -12 v.

69

Jurkšaitis J.

 

I

2

1967 -6 v. ;  1969 -2 v.

70

Jurkus N.

 

I

1

1985 -9 v.

71

Kairys

 

1

1948 -13 v.

72

Kaširin L.

 

I

10

1956 -7 v. ;  1958 -5 v. ;  1959 -8 v. ; 1960 -? v. ; 1961 -8 v. ;  1962 -6 v. ; 1963 -5 v. ;  1964 -9 v.;  1965 -10 v.;  1968 -8 v.

73

Katalov A.

 

kM

7

1999 -7 v. ;  2000 -6 v. ;  2001 -7 v.; 2012 -9 v.; 2013 -6 v. 2014 - 6v.; 2015 -3 v.

74

Kiela V.

 

I

1

1970 -12 v.

75

Kosikov J.

 

kM

3

1998 -7 v. ;  2000 -8 v. ;  2002 -5 v.

76

Kozlov M.

 

kM

17

1952 -1 v. ;  1953 -1 v. ;  1954 -1 v. ;  1955 -3 v. ;  1956 -1 v. ;  

1957 -1 v. ;  1958 -3 v. ;  1959 -2 v. ;  1960 -1 v. ;  1961 -2 v. ;  

1962 -2 v. ;  1963 -4 v. ;  1964 -2 v. ;  1965 -2 v. ;  1966 -2 v. ;  

1967 -1 v. ;  1968 -3 v.

77

Kozlov N.

 

I

1

1971 -15 v.

78

Krasauskas L.

 

I

1

1975 -16 v.

79

Krimeris L.

 

M

2

1948 -9 v. ;  1949 -3 v.

80

Kulagin D.

 

I

1

2003 -9 v.

81

Lapėginas M.

 

kM

6

1988 -7 v. ;  1986 -12 v. ;  1990 -9 v. ;  1992 -7 v. ;  1993 -2 v. ;  

1996 -2 v.

82

Lapėginas Ž.

 

I

2

1997 -10 v. ;  1999 -8 v.

83

Lapko A.

 

I

2

1994 -14 v. ;  1995 -13 v.

84

Lavritov A.

 

I

2

1991 -14 v. ;  2007 -10 v.

85

Lekbantas

 

1

1951 -??? v.

86

Lekbantas B.

 

3

1948 -6 v. ; 1949 -7 v. ; 1950 -??? v.

87

Lekbantas G.

 

1

1950 -??? v.

88

Lukošius R.

 

kM

2003 -11 v.

89

Manželėj

 

II

1956 -8 v. ;  1957 -6 v.

90

Marinec E.

 

I

1

1985 -12 v.

91

Marinec J.

 

I

4

1986 -16 v. ;  1990 -12 v. ;  1992 -14 v. ;  1998 -13 v.

92

Marinec V.

 

I

2

1982 -13  v. ; 1986 -15 v.

93

Markmanas S.

 

I

1

1959 -12 v.

94

Martynaitis V.

 

kM

10

1961 -13 v. ; 1962 -14 v. ; 1963 -11 v. ; 1972 -10 v. ; 1977 -7 v. ; 1978 -14 v. ; 1979 -8 v. ; 1980 -6 v. ; 1981 -2 v. ; 2005 -7 v.

95

Maškevič Š.

 

I

5

1953 ?? v. ; 1954 -?? v. ; 1958 -6 v. ; 1959 -9 v. ; 1960 -5 v. ;

96

Mazalas A.

 

I

7

1953 ? v. ; 1954 -? v. ;1961 -7 v. ; 1962 -12 v. ; 1972 -14 v.; 1974 -v. ;  1976 12 v.

97

Medickas P.

 

I

7

1947 -2 v. ; 1948 -1 v. ; 1949 -6 v. ; 1950 -1? v. ; 1951 -?  v.; 1952 -? v. ; 1953 -?? v.

98

Mezencev V.

 

km

5

1977 -9 v. ; 1978 -12 v. ; 1979 -13 v. ; 1982 -4 v. ; 1983 -8 v.

99

Mickus A.

 

kM

6

1981 -? v.; 1982 -5 v.; 1983 -4 v.; 1991 -4 v.; 1993 -4 v.; 2007 -4 v.

100

Mikėnas V.

 

TM

1

1952 -1 v. (be konkurencijos)

101

Miklovas E.

 

I

1

1986 -14  v.

102

Miliauskas P.

 

I

1

1965 -12 v.

103

Mineikis R.

 

kM

3

1984 -9 v. ; 1985 -5 v. ; 1986 -3 v.

104

Mironovič D.

 

1

2010 -7 v.

105

Nausėda G.

 

I

1

1982 -14 v.

106

Nikolajev

 

1

1950 -??? v.

107

Nikolajev N.

 

I

1

1983 -11 v.

108

Novikov V.

 

K/M

4

1972 -26 v. ; 1973 -8 v. ; 1974 -7 v. ; 1975 -8 v.

109

Ogiala A.

 

3

2015 -8 v.; 2016 v.-4 v.; 2017 - 2 v.; 2018 - 10 v.

110

Ordin L.

 

I

3

1962 -7 v. ; 1963 -9 v. ; 1964 -4 v.

111

Osipenko S.

 

I

1

1996 -13 v.

112

Osun B.

 

I

1

1981 -?? v.

113

Pakalniškis A.

 

I

1

1991 -5 v.

114

Pakalniškis R.

 

6

2007 -8 v. 2012 -6 v.; 2013 -12 v.; 2016 -10 v..; 2017 - 8v. 2020 – 7 v

115

Paleckis E.

 

kM

11

1967 -7 v. ; 1968 -9 v. ; 1969 -7 v. ; 1970 -3 v. ; 1971 -10 v. ; 

1972 -16 v. ; 1979 -10 v.; 1981 -??v.; 1983 -3 v. ; 1984 -7 v.; 1986-13 v. ;

116

Pavlov

 

II

2

1955- 13 v. ; 1957 -11 v.

117

Perminas V.

 

I

1

1975 -17 v.

118

Petraitis G.

 

kM

7

1975 -5 v.; 1976 -13 v.; 1979 -5 v.; 1981 -?? v.1982 -6 v.; 1983 -9 v. ; 1984 -2 v.

119

Petuchovas R.

 

1

2005 -10 v.

120

Pidlužnij G.

5

2017 -11 v.; 2018 – 8 v.; 2019 – 4 ; 2020 – 3 v 2021 -?

121

Pinskis T.

 

I

1

2000 -11 v.

122

Pletkus A.

 

I

1

1996 -11 v.

123

Plunksnis V.

 

kM

3

1995 -7 v. ; 1996 -7 v. ; 1997 -5 v.

124

Poberalis

 

I

2

1958 -14 v. ; 1961 -11 v.

125

Pocius V.

 

3

2015 -12 v.; 2017 - 12 v. 2019 - 9 v.

126

Podlinev A.

 

I

1

1955 -12 v.

127

Poletajev I.

 

I

1

1994 -9 v.

128

Polijenka V.

 

I

1

1955 -8 v.

129

Popov M.

 

kM

3

1977 -5 v. ;1979 -9 v. ;1986 -9 v.

130

Povilavičius V.

 

1

2005 -14 v.

131

Pronckus T.

 

2

2005 -11 v. ; 2006 -11 v.

132

Pučkorius D.

 

I

16

1948 -8 v.; 1950 -?? v.; 1951 -?? v.; 1952 -?? v. 1954 -?? v. ; 1955 -11 v. ;1956 -12 v. ;1957 -8 v. ;1958 -13 v. ; 1959 -11 v. ; 1960 -? v. ; 1965 -11 v. ; 1968 -17 v. ; 1969 -6 v. ; 1972 -22 v. ; 1953 -?? v.

133

Rachinšteinas E.

 

I

4

1961 -12 v. ; 1962 -4 v. ; 1963 -12 v. ; 1964 -3 v.

134

Račkauskas S.

 

kM

2

1983 -6 v. ; 1991 -12 v.

135

Radianec A.

 

I

6

1971 -12 v. ; 1972 -15 v. ; 1973 -9 v. ; 1984 -11 v. ;

 1982 –16 v. ; 1986 -7 v.

136

Ragainis G.

 

kM

11

1974 -13 v. ; 1975 -6 v. ; 1976 -5 v. ; 1977 -10 v. ; 1978 -4 v. ;

1992 -8 v. ; 1993 -7 v. ; 1997 -7 v. ; 2003 - 8 v. ; 2004-8-9 v. 2015 -9 v.

137

Rudenkov A.

 

I

1

1975 -15 v.

138

Rudys B.

 

I

1

1970 -13 v.

139

Rumiancev B.

 

M

31

1965 -6 v. ; 1955 -9 v. ; 1957 -3 v. ; 1958 -1 v. ; 1959 -1 v. ;

1960 -2 v. ; 1961 -6 v. ; 1962 -3 v. ; 1963 -3 v. ; 1964 -5 v. ;

1966 -3 v. ; 1967 -10 v. ; 1968 -2 v. ; 1969 -3 v. ; 1970 -4 v. ;

1971 -5 v. ; 1972 -1973 -3 v. ; 1974 -2. v. ; 1976 -3 v. ;

1977 -2 v. ; 1978 -8 v. ; 1988 -2 v. ; 1990 -2 v. ; 1991 -2 v. ;

1992 -2 v. ; 1993 -8 v. ; 1995 -1 v. ; 1996 -3 v. ; 1997 -6 v. ;

1998 -6 v.

140

Sadov V.

 

I

1

1995 -11 v.

141

Saifulin K.

 

kM

9

1991 -9 v. ; 1992 -6 v. ; 1994 -11 v. ; 1998 -5 v. ; 2000 -10 v. ;

2001 -6 v. ; 2002 10 v. ; 2003 - 6 v. ; 2006 -12 v.

142

Šakalys A.

 

I

11

1951 -?? v. ; 1952 -?? v. ; 1953 -?? v. 1954 -2-3 v. ; 1955 -2 v. ; 1956 -2 v. ; 1957 -5 v. ; 1958 -2 v. ; 1959 -3 v. ; 1971 -4 v. ; 1972 -11 v.

143

Šaradskij A.

 

I

11

1948 -5 v. ; 1949 -5 v.; 1950 -? v. ; 1951 -?? v. ; 1952 -? v. ; 1954 -? v. ; 1957 -7 v. ; 1958 -11 v. ; 1959 -6 v. ; 1960 -? v. ; 1962 -8 v.

144

Šarovskij A.

 

2

1951 -1(2); 1952 -?? v.

145

Sendzikas

 

I

1

1962 -16 v.

146

Sergutov G.

 

I

3

1956 -9 v. ; 1960 -? v. ; 1961 -14 v.

147

Ševčenko J.

 

I

1

1991 -8 v.

148

Ševčenko P.

 

I

6

1966 -10 v. ; 1967 -9 v. ; 1969 -5 v. ; 1970 -6 v. ; 1972 -20 v. ;

1982 -15 v.

149

Ševeliov L.

 

M

10

1972 -3 v. ; 1965 -3 v. ; 1973 -1 v. ; 1974 -5 v. ; 1975 -7 v. ;

1976 -1 v. ; 1977 -1 v. ; 1978 -1 v. ; 1979 -1 v. ; 1987 -1 v.

150

Šibajeva M.

 WFM

7

2015 –10 v.; 2016 -2 v.; 2017 -6 v.; 2018 - 3 v.; 2019 - 3 v; 2020 - 2 v; 2021-?

151

Šilauskas K.

 

I

1

1979 -11 v.

152

Šklovskij L.

 

I

1

1965 -9 v.

153

Šlivinskas V.

 

kM

9

1979 -11 v. ; 1965 -9 v. ; 1978 -16 v. ; 1982 -8 v. ; 1983 -7 v. ;

1985 -3 v. ; 1987 -2 v. ; 1991 -10 v. ; 1997 -9 v.

154

Šlušnys E.

 

1

2014 -9 v.

155

Slušnys M.

 

kM

3

1988 -4 v. ; 1989 -1 v. ; 1990 -4 v.

156

Smirnov

 

2

1952 -?? v. ; 1953 -?? v.

157

Šmotavičius G.

 

kM

8

1995 -12 v. ; 1996 -12 v. ; 1997 -8 v. ; 1998 -9 v. ; 1999 -12 v. ;2000 -9 v. ; 2001 -9 v. ; 2007 -7 v.

158

Sokolov G.

 

I

1

1971 -9 v.

159

Solovej V.

 

I

1

1979 -15 v.

160

Songaila V.

 

I

1

1994 -13 v.

161

Sorokin A.

 

I

1

1972 –24 v.

162

Štalis A.

 

1

1954 -?? v.

163

Stasius V.

 

I

13

2001 -10 v. ; 2003 - 5 v. ; 2004 -10 v.; 2011 -4 v.; 2012 -10 v.;  2013 -8 v.; 2014 - 5v; 2015 -5 v.; 2016 -3v.; 2017 -5 v.; 2018 -6 v. 2019 -7-8 v. 2020 6 v.

164

Stepanov

 

I

1

1967 -12 v.

165

Strelnikov B.

 

I

3

1967 -11 v. ; 1972 -19 v. ; 1975 -13 v.

166

Sugakov A.

 

I

1

1968 -12 v.

167

Sulžickas J.

 

I

3

1966 -11 v. ; 1970 -10 v. ; 1972 -18 v.

168

Svidras A.

 

kM

11

1958 -7 v. ; 1959 -10 v. ; 1960 -3 v. ; 1961 -1 v. ; 1965 -5 v. ;

1968 -11 v. ; 1970 -7 v. ; 1972 -25 v. ; 1973 -6 v. ;1974 -11 v. ;

1975 -4 v.

169

Taučius M.

 

 kM

11

1994 -5 v. ; 1995 -9 v. ; 1996 -5 v. ; 1997 -1 v. ; 1998 -3 v. ;

1999 -1 v. ; 2000 -1 v. ; 2001 -2 v. ; 2-002; 1 v. ; 2005 -4 v. ;

2006 -1 v.

170

Timofejev

 

1

1950 -?? v.

171

Trambickas

 

1

1951 -?? v.

172

Trifonov L.

 

kM

1

1998 -8 v.

173

Undro J.

 

I

1

1999 -10 v.

174

Vaitiekūnas P.

 

I

2

1962 -15 v. ; 1968 -13 v.

175

Vaitonis V.

 

kM

33

1976 -6 v. ; 1977 -8 v. ; 1978 -7 v. ; 1979 -7 v. ; 1980 -2 v. ;

1981 -1 v. ; 1982 -3 v. ; 1983 -2 v. ; 1984 -3 v. ; 1986 -8 v. ;

1988 -3 v. ; 1989 -2 v. ; 1994 -7 v. ; 1996 -9 v. ; 1997 -2 v. ;

1998 -4 v. ; 1999 -6 v. ; 2000 -3 v. ; 2001 -3 v. ; 2002 -4 v. ;

2003 -3 v. ; 2004 -6-7 v. ; 2005 -9 v. ; 2007 -2 v. ; 2010 -4 v. ; 2011 -5 v.; 2012 -8 v.; 2013 -9 v.; 2014 - 7v.; 2016 - 7 v.; 2017 - 3 v.; 2018 - 7 v. 2019 -12.

176

Vasiljev E.

 

kM

20

1966 -12 v. ; 1968 -15 v. ; 1969 -10 v. ; 1970 -8 v. ; 1971 -14 v. ;

1972 -13 v. ; 1973 -11 v. ; 1974 -10. v. ; 1975 -9 v. ; 1976 -11 v. ;

1978 -10 v. ; 1979 -14 v. ; 1982 -12 v. ; 1983 -10 v. ; 1984 -8 v. ;

1985 -8 v. ; 1986 -10 v. ; 1988 -8 v. ; 1990 -10 v. ; 1992 -12 v. ;

177

Venckus A.

 

KM

1

1985 -6 v.

178

Venckus K.

 

kM

4

1986 -11 v. ; 1993 -6 v. ; 1994 -12 v. ; 1995 -10 v.

179

Vengerov

 

1

1953 -?? v.

180

Veretenikov

 

II

1

1958 -10 v.

181

Vipmanis

 

1

1960 -? v. ;

182

Viskantas

 

I

1

1957 -9 v.

183

Viskantas

 

1

1969 -11 v.

184

Vitkus K.

 

I

22

1950 -1? v. ; 1951 -?? v. ; 1952 -?? v. ; 1953 -?? v. ; 1954 -?? v. ; 1955 -4 v. ; 1956 -10 v. ; 1958 -9 v. ; 1959 -7 v. ; 1961 -10 v. ; 1962 -11 v. ; 1963 -8 v. ; 1964 -7 v. ; 1965 -8 v. ; 1966 -8 v. ; 1967 -5 v. ;  1968 -10 v. ; 1969 -9 v. ; 1971 -8 v. ; 1972 -6 v. ; 1975 -12 v. ;  1985 -11 v. ;

185

Mačiulis  Ž. (Žąsytis)

 

3

2010 -10 v.;2011 -9v.; 2012 -5 v.;

186

Žemaitaitis H.

 

I

1

1982 -9 v.

187

Žirichin N.

 

I

1

1964 -12 v.

188

Žirnovas M.

 

5

2014 - 8 v. 2017 -7v.; 2018 - 5 v. 2020 – 5v; 2021 -?

189

Zujev O.

 

kM

4

1994 -8 v. ; 1995 -8 v. ; 1996 -4 v. ; 1997 -4 v.

190

Zozulia A.

2

2018 – 4 v. 2019 -5 v

191

Lukšas J.

1

2018 – 11 v.

192

Ščėkačiov R.

 

 

3

2019 – 7-8 v; 2020 – 9 v. 2021 -?

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas