Klaipėdos miesto šachmatų festivaliai

Iki 1990 metų šachmatų festivaliai buvo komandinės-asmeninės varžybos. Kiekvienoje komandoje būdavo po 3, ar 4 šachmatininkus. Tačiau komandos tarpusavyje nežaisdavo. Šachmatininkai žaisdavo asmeniniame turnyre, kuris vykdavo šveicariška sistema, ir pasiekti komandos narių taškai buvo įrašomi į komandos “taupyklę”. Pasibaigus turui tapdavo aišku, kiek kokia komanda turi taškų. Turnyro nugalėtoja tapdavo komanda surinkusi daugiausia taškų. Tačiau žaidėjus be komandinių rezultatų , domindavo ir, gal būt net labiau, asmeniniai turnyro rezultatai. Tad kovos dėl prizinių vietų asmeninėse varžybose būdavo labai atkaklios ir sunkios. Sunkios, nes susirinkdavo daug sporto meistrų ir pajėgių kandidatų į sporto meistrus. Būdavo ir vidutinio lygio žaidėjų, gal ir silpnų, kas be ko, juk tai festivalis, kur žmonės atvykdavo ne tik žaisti, bet ir pailsėti, kai kas ir su šeimomis, pasikępinti saulutėje, pasimaudyti jūroje. Turnyro organizatoriai rūpinosi šachmatininkų apgyvendinimu, tad atvykimas prie “jūros” buvo šachmatininkams paprastesnis nei kitiems.  Turnyre buvo galima dalyvauti ir asmeniškai, tačiau turnyro mokestį reikdavo susimokėti pačiam. Tai paiškina, kodėl varžybos buvo komandinės. Taip matyt buvo lengviau įmonėms, gamykloms, paremti išvykstančius savo šachmatininkus finansiškai, kas buvo svarbu, nes daugelis atvykdavo ne tik iš Lietuvos bet ir iš tolimiausių tuometinės SSSR kampelių: Azerbaidžano, Sibiro platybių, kitaip sakant, vykdavo ne vieną tūkstantį kilometrų - tad jiems pinigai buvo svarbu. Na , o įmonėms, gamykloms, mokslo įstaigoms irgi būdavo šiokia tokia reklama.

Be to ir turnyro sąlygos buvo palankios: turnyras vykdavo liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje, turai - 9, arba 10, viena partija per dieną, 2 val partijai, po 5 ratų išeiginė diena. Žaidžiama buvo po pietų, kai būdavo labai daug dalyvių, pav . 400, žaidžiama buvo dviem pamainomis: pusė iš ryto, kita pusė – po pietų. Tad dalyviai - kas iš ryto, kas popietų, jei geras oras, turėdavo progą pasikępinti saulutėje. Kai kas, dėl nepatyrimo, pasikępindavo ir per daug, kas atsiliepdavo rezultatams, žaidžiant prieš “nesikępinusį” varžovą. Bet manau, kad niekas dėl to ir nepergyvendavo. Vasara yra vasara.

Dar anksčiau , nuo 1968 metų, tokio pobūdžio turnyrai pradėti organizuoti Liepojoje (Latvija), kurie buvo labai populiarūs tarp šachmatininkų, nes  sutraukdavo po 300-400 dalyvių. Klaipėdiečiai pagalvojo, pamąstė ir nutarė pabandyti – ko mes blogesni, jūra taip pat pašonėj. Pirmasis festivalis “Lietuva 73” įvyko Klaipėdoje 1973 m. Reikia pasakyti, kad iki 1990 metų  vykę festivaliai nebuvo tarptautiniai, nors festivaliuose dalyvaudavo iš įvairių SSSR respublikų įvairių tautybių žaidėjai. Turnyre nebuvo piniginių prizų. Turnyro prizininkai buvo apdovanojami diplomais ir asmeninėmis dovanomis.

Komandiniai šachmatų festivaliai tęsėsi iki 1989 metų. Jų organizavimas buvo pakankamai sudėtinga užduotis. Iš anksto žinomais ir nežinomais adresais buvo išsiuntinėjami šimtai pakvietimų paštu, kur buvo išdėstytos turnyro sąlygos ir kvietimas atvykti. Tais laikais nebuvo kompjuterių ir interneto todėl išsiuntimas paštu kokių 150, ar 200 laiškų nebuvo paprastas darbas, kai laiškas buvo rašomas mašinėle 4 egzemplioriais, o kopijavimo aparatai buvo ne tokie kaip dabar ir kurie, be to, buvo sunkiai prieinama retenybė . Turnyras buvo pravedamas šveicariška sistema. Burtų traukimas, kai dalyvių 300 buvo sudėtingas, nes kompjuterinių programų nebuvo ir viskas buvo daroma “rankomis”, Todėl teisėjų buvo net šeši, kurie turui pasibaigus “triūsdavo” iki gilios nakties “traukdami burtus” tam, kad rytojaus dieną atėję žaisti žaidėjai galėtų skelbimų lentoje pasiskaityti su kuo jiems žaisti. Šveicariška sistema burtų traukimui turi eilę taisyklių, kurias reikia įvykdyti, kad burtų keliu ištraukti varžovai atitiktų tuos taisyklių reikalavimus. Be to kiekvienam žaidėjui būdavo užvedamos asmeninės kortelės, kuriose būdavo surašomi žaidėjo varžovai, jų atskyris ir rezultatai. Tos kortelės buvo naudojamos traukiant burtus, o turnyrui pasibaigus būdavo išdalinamos žaidėjams ne tik prisiminimui, nes jas žaidėjai, parvykę namo, galėdavo pateikti kaip dokumentą sportinėm organizacijom dėl kvalifikacinio atskyrio suteikimo - kortelės turėdavo antspaudą ir vyr. teisėjo parašą. Darbų buvo ir su atvykėlių apgyvendinimų, atgalinių bilietų užsakymu ir t.t. Festivaliai buvo didžiuliai turnyrai kurių pravedimui triūsė daug žmonių; klubo darbuotojai, teisėjai ir t.t.

 Po ilgos pertraukos,  2002 metais Klaipėdoje , kai Klaipėdos miestas šventė 750 metų jubiliejų, vėl buvo pradėti  rengti  šachmatų festivaliai. Jie skyrėsi nuo ankstesniųjų tuom, kad jie nebebuvo komandinės varžybos, o tik asmeninės. Sutrumpėjo festivalio turų skaičius iki 7 ir pasunkėjo žaidimo sąlygos, nes buvo žaidžiama po du turus per dieną, mažiau liko laiko poilsiui. Supaprastėjo teisėjavimas, nes atsiradus kompjūterinėms turnyrų organizavimo programoms, burtų traukimui ir t.t nebereikėjo 6 teisėjų ir  tiek su tuo susijusio vargo ir laiko.  Festivaliai tapo tarptautiniais į juos pradėjo atvykti ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir iš tolimesnių, kaip Suomijos, JAV, Izraelio ir kt.  Be to buvo pradėta prizininkus apdovanoti piniginiais prizais.

Koks dalyvių lygis? Ryšium su žaidėjų reitingavimu nebeliko kandidato į meistrus vardo, kuris praktiškai atitikdavo dabartinių žaidėjų lygį, turinčių ELO reitingą 2200-2300 ribose. Jeigu žiūrėti į dabartinių dalyvių tarptautinius vardus, tai dabartiniai festivaliai yra aukštesnio lygio, nes tarptautinių meistrų, iki 1990 metų, praktiškai beveik visai nedalyvaudavo, nors, kai kurie tuometiniai meistrai gal būt ir buvo tarptautinio lygio. Be 2002 metų proginio festivalio iki 2010 metų rudens dar buvo pravesti tarptautiniai festivaliai 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m., 2010 m.

2008 ir 2009 metų festivaliai nevyko dėl susidariusios sunkios Klaipėdos šachmatams padėties, kai 2007 metų gruodžio mėn sudegė Klaipėdos miesto šachmatų klubas „Bokštas“ ir šachmatininkai liko be patalpų. Dabar gavus naujas patalpas tikėkimės, kad festivaliai vėl atgys.

 

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas