Praeinantis pėstininkas.

Kaip žinome, pėstininkas – mažiausios vertės figūra partijos pradžioje vėliau gali virsti labai vertinga. Pasiekęs paskutinę horizontalę jis gali tapti valdove, pačia vertingiausia figūra. Nužingsniuoti iki paskutinės horizontalės jis gali tik po to, kai jo kelyje nebelieka jį blokuojančių varžovo pėstininkų. Tokį pėstininką ir vadiname praeinančiuoju pėstininku. Praeinančiojo pėstininko vertė auga, jam artėjant prie paskutinės horizontalės, ir jau juntama, kai baltųjų pėstininkas pasiekia 6-tą (juodųjų 3-čią) horizontalę. Varžovas tada priverstas telkti savo figūras tolesnio pėstininko judėjimo stabdymui. Dažniausiai tai daroma blokuojant praeinantį pėstininką kažkokia figūra. Arba didinant laukelio prieš pėstininką ginančiųjų figūrų kiekį. Dar vertingesnis pėstininkas tampa pasiekęs priešpaskutinę horizontalę, kai iki tapimo valdove lieka tik vienas žingsnis. Tai reiškia, , kad siekiant įgyti praeinantį pėstininką priešpaskutinėje horizontalėje, galima kažkokią figūrą paukoti, aišku, prieš tai apskaičiavus, kaip bus pravedamas pėstinikas į paskutinę horizontalę. Pėstininko pravedimui padeda aktyviųjų varžovo figūrų iškeitimas, blokuojančių figūrų sunaikinimas ir jų atitraukimas. Po to pėstininkas prastumiamas arba iš karto, arba prieš tai prastūmimo laukelis nuo atitrauktos figūros veikimo apsaugomas perdengiant kažkokia savo figūra: žirgu, rikiu, bokštu, ar net valdove. Partijų pabaigose svarbus yra varžovo karaliaus atkirtimas, ar blokavimas nuo praeinančiojo pėstininko.

Pėstininko tolimas prastūmimas į varžovo stovyklą turi ir kitų pasekmių. Varžovas priverstas gintis iš paskutiniųjų atitraukdamas didžiąją dalį savo pajėgų, jei ne visas. Tada varžovo stovykloje atsiranda perkrautų figūrų ir kitų jai bėdų, kaip silpnesnė karaliaus ginyba, jei praeinantis pėstininkas yra toliau valdovės sparne, kuo galima pasinaudoti, atakuojant karaliaus sparną. Kartais praeinantis pėstininkas yra karaliaus sparne, bet ir tada jis gali padėti atakuoti karalių, perdengdamas valdovės sparno figūras ir taip atkirsdamas jas nuo karaliaus ginybos. Todėl aišku kodėl stengiamasi įgyti praeinantį pėstininką.

Bet praeinančio pėstininko prastūmimą reikia vykdyti ne beatodairiškai, o apgalvojus jo gynimo galimybes, nes varžovas siekia ne tik sustabdyti, bet ir sunaikinti šį praeinantį pėstininką. Jei dar nebus galima apginti, reikia pasiruošti, nustatyti savo galimybes: kokias ir kokiuose laukeliuose reiktų išdėstyti figūras, kad jos galėtų efektyviai ginti prastumtą pėstininką. Po tokios analyzės, primti sprendimą ar tai daryti, ar ne ir jį vykdyti.

Pėstininko pravedimas į valdoves sudėtingas uždavinys. Dažnai tenka vykdyti atskiras kombinacijas tam, kad įgyti praeinantį pėstininką, o po to – kitas kombinacijas, kad jį kuo toliau prastumti. Pažiūrėti praeinančiojo pėstininko kombinacijų galite čia.

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas