Surišimas

Surišimo kombinacijoje dalyvauja trys figūros: surišančioji, surišamoji ir figūra kurią pridengia surišamoji figūra nuo surišančiosios figūros puolimo. Figūra, kurią pridengia surišamoji figūra gali būti bet kokia figūra. Tačiau, kai ta figūra yra karalius - surišimas yra labai tvirtas ir surištoji figūra negali pasitraukti iš surišimo linijos, be to jos galia yra žymiai susilpnėjusi, išskyrus surišimo linijos kryptį. Tokiu būdu, dėl surištos figūros neveiklumo ir sumažėjusio pajėgumo gintis ir ginti kitas figūras, surišimą vykdanti pusė gali įgyti materialinį ar pozicinį pranašumą. Kitaip yra kai figūra, kurią dengia surištoji figūra, yra ne karalius. Šiuo atveju dengiančioji figūra gali pasitraukti iš surišimo linijos, kai tai yra naudinga. Jos pajėgumas gintis ir ginti figūras, nors ir sumažėjęs, išlieka didesnis nei pirmuoju atveju . Atsitraukti iš surišimo linijos ne visada naudinga , nes dažniausiai už surištosios figūros stovi didesnės vertės figūra, nei surišančioji, pav. bokštas, valdovė, bet tokia galimybė, susikločius palankioms aplinkybėms yra. Dėl to toks surišimas, kai už surištos figūros stovi ne karalius, dar vadinamas pusiausurišimu. Dar gali būti vienas surišimo atvejis, kai už dengiančiosios figūros iš vis nėra jokios figūros, bet dengiančioji figūra dengia ypatingą lauką į kurį negalima įleisti varžovo puolančiosios figūros, nes įleidus grėstų matas, ar dideli materialiniai nuostoliai. Dar reiktų paminėti ir kryžminį surišimą, kai per vieną ir tą pačią dengiančiąją figūrą viena puolančiąja figūra -surištas karalius, kita puolančiąja - didelės vertės figūra. Kryžminį surišimą dažniausiai atlieka, bokštai ir rikiai. Tokios kombinacijos labai efektingos, sunkiai varžovo pastebimos. Besiginančioji pusė paprastai pralaimi surištąją figūrą, arba neišvengia dar didesnių materialinių nuostolių. Visa tai rodo, kad surišimas daugumoje atveju yra naudingas surišimą atliekančiai pusei, todėl besiginančioji pusė stengiasi surišimą likviduoti, Tai ji gali padaryti sekančiais būdais: sunaikindama surišančiąją figūrą, perdengdama kita figūra surištąją figūrą nuo puolimo, papildomai apginant surištąją figūrą ir po to patraukiant iš priedangos figūrą dėl kurios buvo vykdomas surišimas. Todėl surišimą atliekanti pusė skuba, kol dar yra laiko, pasinaudoti surišimo privalumais. Tačiau, kai tai daroma nepakankamai atydžiai. gali atsitikti ir nelaimė. Dažnas atvejis yra surišančiosios figūros nukirtimas, kai puolančioji pusė, pav., su valdove nukerta surištosios figūros saugomą figūrą. Nukirtus rišančiąją figūrą surištoji figūra lieka nesurišta ir atgauna visas savo galias , minėtu atveju, nukerta valdovę. Tai nereta kontrkombinacija prie šachmatų lentos. Surišimo kombinacijos čia.

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas