Patas

   Patas yra situacija šachmatų partijoje, kai žaidėjas, kurio eilė eiti ir karalius nešachuojamas, negali atlikti legalaus ėjimo. Patas pagal dabar galiojančias taisykles yra lygiosios. Tačiau taip buvo ne visada. Patas, istorijos bėgyje ir atskirose valstybėse, buvo traktuojamas įvairiai: pergalė užpatavusiam (mato ekvivalentas) ir net atvirkščiai (Centrinė Europa - XVII a. ir Anglija XVII-XVIII a.) – pralaimėjimas užpatavusiam. Pralaimėjimo taisyklė Anglijoje galiojo iki 1820 metų, kai buvo perimta  Prancūzijoj ir Italijoje galiojusi taisyklė, kad patas yra lygiosios. Dar viena taisyklė – patas iš viso nebuvo leidžiamas - ji net iki XX a. pradžios galiojo daugelyje Rytų Azijos valstybių: Indijoje (iki 1913 m.), Birmoje, Japonijoje ir kt. Tačiau dar ir dabar yra norinčių (DM. Larry Kaufman)  keisti pato taisyklę, sakantys, kad lygiosios dėl pato - nelogiška partijos eigos pasekmė, nes patas faktiškai yra zugcvangas, kitaip - padėtis be išeities. Kiti atkerta, kad neverta taisyklės keisti, nes pato lygiųjų taisyklės panaikinimas turėtų didelės įtakos partijų pabaigų žaidimo rezultatams.  Jų argumentai gan svarūs – tad panašu, kad pato taisyklė, bent artimiausiu metu, nesikeis.

  Pato etiudai suskirstyti į 15 smulkesnių temų. Kur randasi etiudai, pagal smulkesnes temas, nurodyta žemiau.

Patas pasiekiamas: abiems pusėms pravedus pėstininkus į valdoves  1, (10-11), 18, 25, 39, 44, 56, praleidus juodųjų pėstininką į valdoves – (2-6), (19-24), 26-29, 59, sulaikius baltųjų pėstininką – (7-9), (12-13), (15-17), (45-46), 55, 67-70. Patas būna: dėl bokšto surišimo – (30-31), 60,  dėl rikio surišimo - 32, dėl žirgo surišimo – (33-35), 61, užsimūrijus rikį – (36-37), 63, 66, užsimūrijus žirgą -65, užsimūrijus dvi savo figūras - 64,  dėl bokšto surišimo ir rikio užmūrijimo – 38, dėl kelių figūrų surišimo – 62. Patai įvairiomis temomis: pasyvi dominacija (Tai juodųjų figūros persekiojimas, ją blokuojant.Baltiejii baltieji aukoja figūrą, bet negrasina juodosios figūros nukirsti, o juodieji negali jos kirsti, nes būtų patas.) – (40-41), trys ir daugiau patų – (42-43), patas, kai juodieji likviduoja savo karaliaus blokadą – 71,  kelių idėjų sintezė – (47-54), (57-58).

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas