Klubas po karo

  Per karą miesto centras buvo sugriautas, vyko atstatymo darbai ir šachmatininkai glaudėsi, kur galėjo. Bet ir vėliau šachmatininkams teko daug vargti vykdant šachmatų varžybas ir pravedant miesto šachmatų čempionatus. 1949 metų čempionatas vyko prekybos darbuotojų profsąjungų patalpose (Kepėjų gatvė 17/18). 1950 metų – rinkiminės apylinkės Nr. 132/23 patalpose (gal būt tuometinis Mokymo kombinatas Sportininkų gatvėje?) [4]. 1951 metų čempionatas vyko miesto šachmatų klube  Šiaurės rago g-vė ( ji buvo tarp  laivų remonto įmonės ir Danės upės) dabar tos gatvės neliko. 1952 metų [5] vėl miesto sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno gatvė 10). 1954 metų – miesto vykdomojo komiteto (dabar savivaldybė) patalpose. 

1954 metų pabaigoje šachmatų varžybos: Klaipėdos miesto šachmatų pusfinaliai ir kitos vyko miesto kultūros rūmuose (dabar muzikinis teatras). Galima manyti, kad ir sausio 23 d prasidėjęs 1955 metų miesto čempionato  finalas galėjo vykti taip pat kultūros rūmuose, nes straipsniuose apie čempionatą nenurodytas joks adresas. Jei būtų buvęs kitur, straipsniuose apie čempionatą tai būtų buvę  pažymėta. Nors galėjo būti ir kitaip, nes kovo mėnesį Klaipėdoje vykęs Lietuvos šachmatų pirmenybių pusfinalis kažkodėl buvo žaidžiamas mokytojų instituto patalpose, o ne kultūros rūmuose. Ir dar - gegužės mėnesį vykusios komandinės miesto gamyklų pirmenybės vyko Žalgirio sporto rūmuose.  Atranka į 1956 metų miesto čempionato finalą prasidėjo spalio viduryje Prekybos uosto klube. 

1957 metų Klaipėdos miesto šachmatų čempionatas (prasidėjo 1957 m sausio 9 d. ) vyko Baltijos laivų statyklos bendrabučio patalpose [6].

1957 m gruodžio pabaigoje prasidėjęs 1958 metų Klaipėdos miesto šachmatų čempionatas vyko Prekybos uosto klubo patalpose [7]. Dalyviai buvo atrinkti iš dviejų pusfinalinių turnyrų, kurie vyko Vietinio ūkio valdybos lydymo cecho kontoroje [8]. Visa, kas pasakyta, leidžia manyti, kad nuo 1954 iki 1958 metų gegužio,  šachmatų klubas neturėjo pastovios buveinės. Neapsikentę valdžios nesirūpinimu šachmatų sportu, šachmatininkai surengė žaibo turnyrą laikraščio (T. Klaipėda) redakcijos patalpose , o šį turnyrą aprašė minėtas laikraštis [9]. Valdžia turbūt išsigando, nes 1958 metų gegužės mėn. šachmatų - šaškių klubui buvo išskirtos patalpos Žalgirio draugijos (S.Dariaus ir S. Girėno gatvė Nr. 10) sporto rūmuose [10]. Turimais duomenimis klubas ten veikė  iki 1963 metų kovo mėn. [11]. Kažkodėl vėl teko išsikelti ir 1963 metų rudenį atrankinės varžybos į 1964 metų čempionatą vyko geležinkelininkų klube (Priestočio gatvė 16) [12-13]. Ten gal būt vyko ir 1964 metų [14] Klaipėdos šachmatų čempionato finalas. Šachmatininkai vėl kreipėsi į miesto vykdomąjį komitetą (dabar savivaldybė) dėl patalpų - tai padėjo šachmatų klubui gauti patalpas miesto kultūros rūmuose (dabar muzikinis teatras) Danės 17. Naujasis klubas buvo atidaytas 1964 rugsėjo 15 d. miesto kultūros rūmuose[15]. Tad atrankines varžybas į 1965 m. miesto čempionatą Klaipėdos šachmatininkai 1964 metų rudenį pradėjo naujosiose patalpose  [16].    Šachmatų klubas 1964-68 m kultūros rūmuose.  1965-1968 metų Klaipėdos šachmatų čempionatai vyko miesto kultūros rūmuose. Po 1968 metų čempionato,  patalpos šachmatų klubui kažkodėl dar kartą buvo atsakytos ir 1969 m miesto šachmatų čempionatas  vyko Klaipėdos celiuliozės kombinato (dabar Klaipėdos kartonas), Nemuno 2, sporto metodininkės Bronės Žukauskienės kabinete, kur buvo 10 šachmatų staliukų ir visas kitas šachmatų žaidimui reikalingas reikalingas inventorius. Kitas čempionatas - 1970 m . vyko Baltijos laivų statyklos bendrabučio foje (Mažvydo alėja Nr4. ), 1971 ir 1972 metų čempionatai vėl vyko Klaipėdos celiuliozės popieriaus kombinato patalpose. Šachmatininkai vėl mynė valdžios slenksčius. Galų gale pavyko išsireikalauti patalpas klubui.Šachmatų klubas Žvejų gatvėje Nr.1 Jos buvo surastos pačiame miesto centre - Žvejų g-vė 1. Jas rado (tiesiogine prasme) patys šachmatininkai. Tai buvo gan didelė patalpa antrame aukšte su langais į Danės upę (pastato dešinėje pusėje)  - buvusi Baltijos kinoteatro dokumentinių filmų saliukė, kuri jau keletą metų nebebuvo naudojama ir net jos durų raktai buvo pamesti. Teko laužti. Įėjimas į salę buvo ne iš Baltijos kinoteatro, bet iš Žvejų gatvės -1, kadangi ir salė buvo  šiame name. Atlikus remontą į ją 1972 m. pabaigoje (spalio 6 d.) įsikėlė šachmatų-šaškių klubas, kuriame žaisdavo ir šachmatininkai ir šaškininkai. Prie klubo įkūrimo daug prisidėjo tuometinis miesto šachmatų federacijos pirmininkas Jonas Sulžickas, suradęs salę ir padėjęs ją sutvarkyti. Atidarius klubą neužilgo prasidėjo 1973 metų Klaipėdos šachmatų čempionato ketvirtfinalis, kuriame dalyvavo 70 šachmatininkų. Tad 1973 ir 1974 metų šachmatų čempionatai jau vyko Klaipėdos naujajame šachmatų - šaškių klube. Naujajame klube, rudenį (1973.09.4-26), vyko Lietuvos šachmatų čempionatas. Tačiau šachmatininkai ieškojo dar geresnių patalpų, nes dėl pagalbinių patalpų prastos techninės būklės, jos nelabai tiko stambesnių varžybų pravedimui. Kas ieško - tas randa. 1974 metais atsilaisvino patalpos namuke esančiame Mažvydo parke (Donelaičio gatvė 6b). Iki tol ten buvo Klaipėdos miesto prekybinių organizacijų buhalterija, kuriai išsikėlus, atsirado laisvos patalpos. Buvo atliktas remontas ir patalpos pritaikytos šachmatų žaidimui tam   paskiriant visą apatinį aukštą . Šachmatų klubas Mažvydo parke Be to ir antrame aukšte buvo keli nedideli kambariukai šachmatų mėgėjams žaidimui turnyro metu , partijų analizams ir klubo direktoriaus kabinetas. 1974 metų pabaigoje šachmatininkai, kartu su šaškininkais, galų gale galėjo lengviau atsikvėpti – jie turėjo savo namus. Tuose namuose net 33 metus virė Klaipėdos šachmatų gyvenimas. Nuo1975 m. [18] iki 2007 metų vyko asmeniniai ir komandiniai Klaipėdos šachmatų čempionatai mačai su kitų miestų šachmatų komandomis ir net 4 Lietuvos čempionato finaliniai turnyrai, Mikėno taurės turnyrai, į kuriuos susirinkdavo daug pajėgių šachmatų didmeistrių ir meistrų. Klaipėdos šachmatų klubas ir šachmatininkai  apie 1985 metus. Centre  antroje eilėje klubo direktorius Viktoras Baniulaitis. Klube ne kartą lankėsi buvęs pasaulio šachmatų čempionas didmeistris V. Smyslov, visa eilė labai pajėgių šachmatų didmeistrių, kaip A. Jusupov, B. Gulko, J Balašov ir kiti.  Klubas buvo ne tik vieta, kur galima žaisti šachmatais bet ir organizuodavo turnyrus, festivalius. Kad turnyrai, festivaliai sklandžiai vyktų, daug darbo įdėjo ilgametis klubo direktorius Viktoras Baniulaitis, Romas Čepauskas, Raimondas Kateiva, vėliau Gintaras Šmotavičius ir kiti. 

    2007 metų balandžio mėn 9 d. dėl nežinomų priežasčių įvykus gaisrui sudegė pastatas, kuriame buvo šachmatų klubas, tuo metu antrąjame aukšte  beturėjęs tik 3 mažiukus kambariukus (žaidimui faktiškai buvo likę tik du, nes vienas -  buvo naudojamas šachmatų inventoriui, dokumentacijai tvarkyti ir sandėliuoti)   ir apačioje buvusi kavinė [17]. Kurį laiką (apie metus) šachmatininkai neturėjo jokių patalpų, kur galėtų rengti šachmatų varžybas.    Tačiau po ilgų debatų savivaldybė 2008 m. balandžio 25 d.  priėmė sprendimą Nr. T2 -174:  leisti Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinei mokyklai perduoti trejiems metams neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Klaipėdos šachmatų sporto klubui „Bokštas“ patikėjimo teise valdomą turtą – 60,42 kv. metrų ploto negyvenamąsias patalpas I.Simonaitytės g. 24, Klaipėdoje“. Savivaldybė taip pat išskyrė lėšų sudegusiam šachmatų klubo inventoriui pirkti. Šilutėje buvo užsakyti šachmatų stalai. Tad 2008 metų rugsėjo mėn klubas atnaujino savo veiklą, jame pradėjo rinktis miesto šachmatų mėgėjai ir žaisti lengvas partijas. Dėl patalpų neturėjimo neįvyko 2008 metų Klaipėdos šachmatų čempionatas. Bet ir 2009 metų čempionatą buvo sunku rengti, nes naujosios patalpos buvo mokykloje, kuri ne darbo dienomis, būdavo uždaryta, todėl dirbantiems  šachmatininkams darbo dienomis buvo sunku dalyvauti varžybose. Miesto savivaldybės buvo prašoma pakeisti klubo buveinę į kitą mokyklą, kur būtų atskiras įėjimas į šachmatų klubą . Galų gale 2009 m. vasario 26 d. savivaldybė priėmė sprendimą Nr. T2-63: „Leisti Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinei mokyklai perduoti trejiems metams neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Klaipėdos šachmatų sporto klubui „Bokštas“ patikėjimo teise valdomą turtą – 98,78 kv. metrų ploto negyvenamąsias patalpas Laukininkų g. 28, Klaipėdoje, Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 dienos. Klaipėdos šachmatų klubas Laukinikų gatvėje Nr. 28 - trys iš kairės pirmojo aukšto langai.Tad rugpiūčio mėn šachmatininkai persikėlė į naująsias patalpas, kurios turėjo atskirą įėjimą, kas leido klubui dirbti ne darbo dienomis. Taip praėjo pora metų, kai, dėl gaisro ir kitų aplinkybių, 2008-2009 Klaipėdos šachmatų čempionatai nebuvo surengti. Klubas Laukininkų g. 28 pradėjo pilnai atsikurti ir funkcionuoti - vesti Klaipėdos šachmatų čempionatus, organizuoti kitus turnyrus, kaip Jūros šventės turnyrą, atrankines, komandines varžybas.

2.  

Šaltiniai.

1. K.Norkus . Klaipėdos šachmatų čempionatas // T. Klaipėda, 1952 gruo. 28. Nr. 257

2. R. Dmitrijev . Miesto šachmatų pirmenybių rezultatai // Sovetskaja Klaipėda, 1951 geg. 4, Nr. 75.

3. Miesto šachmatų čempionatas // T. Klaipėda, 1952 sau. 23 Nr. 17.

4. P. Jasaitis. Šachmatai // Raudonasis Švyturys. 1950 kov. 01. Nr. 51.

5. Miesto šachmatu čempionatas // T. Klaipėda , 1952 sau. 16 Nr. 12.

6. Šachmatų čempionatas // T.Klaipėda, 1957 sau. 9, Nr.6

7. I. Ratkevičius. Prasidėjo šachmatų čempionatas // T.Klaipėda, 1957 gruod. 31, Nr.258

8. I. Tumėnas. Šachmatų čempionato pusfinaliai // T.Klaipėda, 1957 lapkr. 22, Nr.230

9. I. Mockus. Šachmatų žaibo turnyras // T.Klaipėda, 1958 vas. 5, Nr.26

10. Š. Maškevičius. Atidarytas klubas // T.Klaipėda, 1958 geg. 16, Nr.96

11. M. Kozlovas. Šachmatininkų pamaina auga silpnai // T.Klaipėda, 1964 sau. 15, Nr.12.

12. Rytoj ketvirtfinaliai // T.Klaipėda, 1963 spa. 19, Nr.248.

13. Kovos prasidėjo // T.Klaipėda, 1963 spa. 27, Nr.255.

14. M. Stonkus. Prieš paskutiniuosius ratus // T.Klaipėda, 1964 kov. 13, Nr.54.

15. M. Kozlovas. Yra šachmatų klubas // T.Klaipėda, 1964 rugs. 22, Nr.225.

16. M. Jefimovas. Šachmatininkų bėdos // T.Klaipėda, 1964 gruo. 3, Nr.285.

17. www.ve.lt/naujienos/kriminalai/liepsnos-nuniokojo-metu-laikus-/

18. G. Barščiauskas. Prie šachmatų lentų - moksleiviai // T. Klaipėda, 1975 sau. 16 Nr. 13

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas