Šachmatų festivalis ” Lietuva 73 “, Klaipėda 1973 m. rugpjūčio mėn

R. BARSTATIS  - šachmatų festivalio   čempionas

 

Mūsų uostamiesčio visuomenė buvo didelio įvykio Lietuvos šachmatų gyvenime liudininkė. Dešimt dienų Klaipėdoje trukęs festivalis — pirmasis tokio pobūdžio ren­ginys  respublikoje.

Idėja mūsuose suruošti tokį turnyrą kilo gana seniai, juoba, kad kaimynai latviai festivalius rengė ne pirmus metus. Alūksnė, Liepoja, Jūrmala, Ryga — išgarsėję Latvijos fes­tivaliniai centrai, kuriuose ir mes neretai svečiuodavomės. Neperseniausiai panašūs tur­nyrai pradėti rengti ir Mol­davijoje,

Jau pats pavadinimas „Šach­matų festivalis» rodo turnyro specifiką. Pirma, tai labai masiškos varžybos, kuriose gali dalyvauti tiek paskiri asmenys, tiek komandos. Antra, festivalio dalyviams šachmatai — tik aktyvaus poilsio dalis. Todėl papras­tai festivaliai rengiami ku­rortinėse vietovėse, kad būtų galima ne tik žirgelius „pa­varinėti, bet ir pailsėti.

Šiai kai kurie skaičiai, api­būdinantys festivalį „Lietuva-73». Turnyre dalyvavo 148 žmonės — 10 meistrų, 46 kandidatai į meistrus ir 92 pirmaatskyrininkiai. Du treč­dalius žaidėjų sudarė svečiai iš kitų respublikų, likusią da­lį —  Lietuvos  atstovai.

Vienu metu buvo vykdoma ir komandinė įskaita. Varžėsi 44 komandos, kurių kiekvieną sudarė trys žmonės, Lietuvai atstovavo 18 komandų.

Turnyre visą laiką vy­ko įtempta kova. Po trijų ratų 100 procentų galimų taš­kų turėjo meistrai L, Kapeliuš, D. Lapienis, E. Pjankov, kandidatai į meistrus L. Kaplūn, S. Kapustin, A. Pyžkin, G. Rastenis, J. Remizov bei pirmaatskyri­ninkiai A. Bakštys ir S. Sterčas. Pasibaigus ketvirtajam ratui, liko tik keturi lyderiai. Sakančią dieną pirmaujančių skaičius vėl šoktelėjo iki sep­tynių. Tarp jų buvo ir    klaipėdietis sporto meistras Reinhardas Barstatis, kuris šeštame rate dar turėjo daly­tis pirmąja vieta su E, Pjankovu. Sekančią dieną „suvedęs su juo sąskaitas”, klaipėdietis tapo vienvaldžiu lyderiu ir likusias partijas žaidė prie pirmojo staliuko. R. Barstačio tempų varžovai iš laikyti nebepajėgė, ir klaipėdietis finišavo su puikiu rezultatu  8  taškai    9 galimų.

Nugalėtojas žaidė ramiai ir kūrybingai. Net paskutinia­me rate, žaisdamas juodai­siais tu L. Kapeliušu, meistru iš Gorkio (dabar Nižnij Novgorod,RUS, redakt. past.), užėmusiu antrąją vietą, Reinhardas visų nuostabai netikėtai paaukojo žirgą. Pasigirdo balsų: kam taip rizikuoti? Sis epizodas labai gerai apibūdina pirmojo festivalio čempioną. Trečiąją vietą iškovojo  pajėgus meistras iš Barnaulo (RUS), tarp kitko, prieš karą gyvenęs Lietuvoje, R. Kur.

Dvidešimtuke buvo dar du Lietuvos atstovai — meistras D. Lapienis ir klaipėdietis V. Novikov. Jei pirmasis — buvo visiems žinomas šachmatinin­kas, Europos čempionas žai­dime susirašijant, tai klaipėdietis dar tik žengė pirmuosius žingsnius šachmatų arenoje. Beje, mūsų dėmesį šis vaikinas patraukė prieš keletą metų, o 1973 m. jis iš kovojo Lietuvos jaunučių čempiono vardą. Ir štai šiose varžybose 15-metis įvykdė kandidato į meistrus normą. Aišku, kad prieky jo dar laukė didelis ir kruopštus darbas, be kurio pasiekti tikro meistriškumo neįmanoma.

Kandidato   j   meistrus    normą įvykdė dar vienas klaipėdietis — E. Paleckis, kuris labai išaugo, dalyvaudamas neakivaizdinėse       varžybose susirašinėjant. Beje, šį žaidimo būdą mėgsta ir klaipėdiečių lyderis R. Barstatis kiti uostamiesčio kandidatai į meistrus. Žaisti susirašinėjant rekomenduojama visiems jauniesiems  šachmatininkams  - rezultatai netruks pasirodyti!

 Komandomis pirmąją vietą festivalyje užtikrintai iškovojo Gorkio (dabar Nižnij Novgorod,RUS, redakt. past.) miesto rinktinė (did­meistris susirašinėjant P. Dubinin, meistras L. Kapeliuš, kandidatas į meistrus V. Siratkin). Jos rezultatas — 21 taškas iš 27 galimų. Tašku atsiliko Rytų Sibiro aviatoriai, dviem su puse — Barnaulo miesto   rinktinė.

Klaipėdai atstovavo septynios komandos, iš kurių geriausiai pasirodė „Granito» II-oji (E. Paleckis, G. Petraitis, R. Čepauskas) ir „Žaibo» II-oji (žaidė . dviese — R; Barstatis ir L. Ševeliovas) komandos, surinkusios po 14  taškų ir su kitomis komandomis pasidalinusios   16—20 vietas.

 Festivalis finišavo. Nugalė­tojams jteikti apdovanojimai ir prizai. Tie, kurie „neprisiskynė    laurų»,    irgi   neliūdėjo -        Klaipėdos sportinės ir vi­suomeninės organizacijos padarė viską, kad dalyviai gerai pailsėtų ir ilgam prisi­mintų pasibaigusias batalijas. Apie tai uždarymo metu kal­bėjo varžybų vyr. teisėjas, tarptautinis arbitras iš Estijos L. Vahesaras.

Šachmatų šventė Klaipėdo­je reikia laikyti pavykusią. Tikėsimės, kad buvo padėti pagrindai tradiciniams Lietuvos šachmatų festivaliams ateityje.

J.ŽlNIAUSKAS  _
varžybų vyr. sekretorius
respublikinės  kategorijos teisėjas.
 

Šaltinis

J. Žiniauskas, T. Klaipėda. 1973 m rugpjūtis.

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas