Festivalis "Klaipėda - 86", Klaipėda, 1986.08.02-14 d.d.

1986 m rugpjūčio 2 d., antrus metus iš eilės, M. Gorkio vardo vidurinės mokyklos salėje prasidėjo atviros Klaipėdos miesto pirmenybės „Klaipėda – 86“. Dalyvių geografija labai plati: Maskva, Sankt Peterburgas, Omskas (visi RUS), Odesa, Kijevas , Mykolajiv (UKR), Kazachija, Gruzija ir eilė kitų miestų, buvo žaidėjų net iš tolimosios Jakutijos (RUS, Sibiras). Žaidžiama buvo kasdien nuo 10 valandos. Varžybose dalyvavo ir Klaipėdos komandos: “Baltija” (laivų statykla), “Ažuolas” (Medienos medžiagų kombinatas), ir “Kiras” (VJSŽM) . Komandų sudėtis : 4 vyrai ir viena moteris. Festivalyje dalyvavo eilė pajėgių klaipėdiečių, kaip meistras R. Barstatis, E. Baltrūnas, S. Dozdov ir kt.

 Tai buvo vienas iš stambiausių uostamiesčio istorijoje festivalis, kuriame dalyvavo  360  šachmatininkų, tarp kurių:  17  meistrų, 152 kandidatai į  meistrus, kurie atstovavo 72 komandoms iš 34 miestų.
 Gaila, kad turnyre negalėjo ­dalyvauti tokie pajėgūs miesto šachmatininkai kaip, tarptautinė meistrė E. Epštein , meistrai A. Ivanov ir L. Ševeliov,   galėję   žymiai sustiprinti mūsiškių galimybes. Šveicariška sistema vykusio­se komandinėse varžybose bu­vo  sužaista   10   turų.   Pirmųjų festivalio   laureatų  vardus   iš­kovojo    Nikolajevo (dabar Mykolajiv red. past.)    „Zarios“ sportininkai, atkaklioje kovoje aplenkę Kijevo universiteto ir Odesos atstovus (visi UKR). Varžybų nuga­lėtojai ir prizininkai apdovanoti vertingomis dovanomis, diplomais ir  lietuviškais suvenyrais,    kuriuos    įteikė    miesto kultūros   ir   sporto komiteto pirmininkas   A. Ponimatkin.

 Didelį dalyvių ir žiūrovų su­sidomėjimą   sukėlė pirmąkart festivalio   programoje   įtraukta Šachmatų  diena,   kurią  suren­giant daugiausia pastangų įdėjo   „Baltijos»   laivų   statyklos direktoriaus pavaduotojo M. Jefimovo vadovaujamas organiza­cinis komitetas.Festivalio dalyviai "žaibo" turnyre Skulptūrų parke prie šachmatų klubo. Ji prasidėjo 30 komandų „Žaibo" turnyru, ku­riame svariausiai pasirodė Ki­jevo universiteto atstovai. „Bal­tijos" pirmosios komandos na­riai jame iškovojo antrąją vietą.

 Šimtai Skulptūrų parke susi­rinkusių klaipėdiečių turėjo progos stebėti šios šventės tę­sinį — asmeninius moterų ir vyrų „žaibo“ turnyrus, kuriuose žaidė geriausiai komandinėse varžy­bose pasirodę šachmatininkai. Sėkmingiausiai tarp dailiosios lyties atstovių žaidė meistrė iš Kijevo L. Titova, o vyrų gru­pėje — jos kraštietis kandida­tas į meistrus S. Kucin. Po jo liko dar vienas šio miesto atstovas B. Taborov ir klaipėdietis  A. Ivanov.

 Šio festivalio renginiai ilgam įsiminė jo dalyviams, kurie tarė varžybų rengėjams nuošir­dų ačiū už sudarytas puikias varžybų, buitines ir poilsio są­lygas, galimybes pabuvoti Jūrų muziejuje, Palangoje ir kitose įsimintinose gintarinio pajūrio vietose. Savo ruožtu festivalio organizatoriai nuoširdžiai dėko­ja miesto šachmatų federacijos pirmininkui, santechnikos deta­lių gamyklos direktoriui Kostui Batakiui, sklandžiai teisėjų kole­gijos ir sekretoriato darbui va­dovavusiam kauniečiui Jonui Stan­kūnui, klaipėdiečiams Raimondui Kateivai, Romui Čepauskui  ir kitiems, M. Gorkio vidurinės mokyklos administracijai, moksleivių maitinimo kombinato Nr. 1 di­rektoriui K. Kupei, mokyklos valgyklos vedėjos J. Paulauskie­nės vadovaujamam darbuotojui kolektyvui — už skanų ir kaloringą maistą.

 

VIKTORAS  BANIULAITIS

Šaškių ir šachmatų klubo

tarybos pirmininkas

 

Šaltinis

V. Baniulaitis, Klaipėda, 1986.08.

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas